Under denne emneknaggen finn du bilete frå prosjekta våre, av blomster, natur, dyr -og alt for mange utsiktsbilete. Bilda er sortert under ulike tema -sjå undermenyane. 

Bileta på heimesida har vi tatt sjølv, med nokre få unntak. Dei som er tatt av andre er tydeleg merka og tillatelse til å nytta dei er innhenta.